RONiN24

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ RONiN24.PL

§ 1
[informacje ogólne]

1. Strona internetowa ronin24.pl (dalej: „Strona Internetowa” lub „Serwis”) jest prowadzana przez KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ignacego Krasickiego 36a, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001003077, NIP: 6793253382, kontakt@ronin24.pl.
2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub zakładania konta – w tych przypadkach szczegółowe pouczenie dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przekazywane jest użytkownikowi w momencie podawania przez niego danych osobowych), stosowania plików cookies.
4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2
[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ignacego Krasickiego 36a, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001003077, NIP: 6793253382, kontakt@ronin24.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności serwisu ronin24.pl, obejmuje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w celu przesyłania newslettera na podany adres e-mail oraz w celu prowadzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność́ przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność́ do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe mogą̨ zostać́ udostępnione podmiotom należącym go grupy kapitałowej, do której należy Administrator oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, kadrowe, księgowe, prawne, a także dostawcom usług informatycznych.
6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres, który każdorazowo jest wskazany Użytkownikowi w stosownej informacji składanej mu w momencie zbierania danych. Dane osobowe przetwarzane w celach statystycznych są przetwarzane przez okres roku od ich zebrania.
7. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej użytkownik może skierować́ do Administratora żądanie pisemnie na adres KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ignacego Krasickiego 36a, 30-503 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ronin24.pl.

§ 3
[pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
2) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
1) przeglądarka Firefox;
2) przeglądarka Chrome;
3) przeglądarka Microsoft Edge;
4) przeglądarka Opera;
5) przeglądarka Safari.
10. Administrator może korzystać z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Inc., które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych.


Wróć na stronę główną